Yambiro

vanodenha vose ndati heino yambiro
kana ndasvika ini Trevaz hapana madiro
tanyatso shaura vanokanda mari mundiro
votamba vofara tovasyna nebhiro